Τα αυριανά παιδιά απειλούνται!
wwf-lungs.jpg

Η Γη εκπέμπει S.O.S.! Τα κλιματικά φαινόμενα μας προειδοποιούν! Πρέπει να ΔΡΑΣΟΥΜΕ!